Najnowsze artykuły

Zużycie wody na potrzeby przemysłu w Polsce wg województw w roku 2005.

Posted by Administrator on Maj 7, 2017

W Polsce w 2005 roku zużycie wody ogółem wyniosło 10 381 tyś. dm3 z czego 7 693 tyś. dm3 zostało wykorzystane na potrzeby przemysłu. Największe zużycie wody na potrzeby przemysłu odnotowano w województwie mazowieckim 2 354 tyś. dm3, dalej w województwach:...

Learn More

Analiza oceny ważonej zasobów mieszkaniowych w woj. śląskim wg powiatów w roku 2005.

Posted by Administrator on Kwi 7, 2017

Celem analizy jest ukazanie przestrzennego zróżnicowania a także dostępność zasobów mieszkaniowych wg powiatów w woj. śląskim w 2005r. W analizie uwzględniono następujące wskaźniki: powierzchnia jednego mieszkania w m2, powierzchnia mieszkaniowa na jednego mieszkańca...

Learn More

Analiza oceny rangowej zasobów mieszkaniowych w woj. Śląskim wg powiatów w roku 2005.

Posted by Administrator on Mar 7, 2017

Analizie zostały poddane mierniki: powierzchnia 1 mieszkania w [m2], liczba izb w mieszkaniu oraz wskaźnik powierzchnia mieszkaniowa na 1 mieszkańca [m2]. Najwyższą rangą (10) charakteryzuje się powiat cieszyński: powierzchnia 1 mieszkania w [m2] – pozycja 4; liczba...

Learn More

Analiza wielkości wskaźnika normalizacji określającego znaczenie powierzchni, ludności ogółem i na 1 km2 oraz liczby kobiet na 1000 mężczyzn w powiatach województwa podkarpackiego.

Posted by Administrator on Lut 7, 2017

Przedmiotem pracy jest analiza wielkości wskaźnika normalizacji określającego znaczenie powierzchni, ludności ogółem i na 1 km2 oraz liczby kobiet na 1000 mężczyzn w  powiatach województwa podkarpackiego. Celem natomiast – ustalenie struktury wskaźnika normalizacji...

Learn More

Analiza długości i gęstości dróg kolejowych w 2001 roku oraz przewozy ładunków i pasażerów w 2002 roku i ich dynamika w latach 1995-2002 dla wybranych krajów

Posted by Administrator on Sty 7, 2017

Przedmiotem poniższej analizy był transport kolejowy w wybranych krajach świata. Analizy dokonano w celu scharakteryzowania zróżnicowania długości i gęstości sieci dróg kolejowych oraz wielkości przewozu towarów i osób a także określenia ich dynamiki w latach...

Learn More