Analiza oceny rangowej zasobów mieszkaniowych w woj. Śląskim wg powiatów w roku 2005.

Analizie zostały poddane mierniki: powierzchnia 1 mieszkania w [m2], liczba izb w mieszkaniu oraz wskaźnik powierzchnia mieszkaniowa na 1 mieszkańca [m2].

Najwyższą rangą (10) charakteryzuje się powiat cieszyński: powierzchnia 1 mieszkania w [m2] – pozycja 4; liczba izb w mieszkaniu – pozycja 1; powierzchnia mieszkaniowa na 1 mieszkańca [m2] – pozycja 5. Co daje pozycję końcową 1.

Następny w kolejności z rangą 11, znajduje się powiat pszczyński: powierzchnia 1 mieszkania w [m2] – pozycja 1; liczba izb w mieszkaniu – pozycja 9; powierzchnia mieszkaniowa na 1 mieszkańca [m2] – pozycja 1. Co daje pozycję końcową 2.

Na trzeciej pozycji końcowej, znajduje się powiat kłobucki z rangą o wartości 15, powierzchnia 1 mieszkania w [m2] – pozycja 2, liczba izb w mieszkaniu – pozycja 6, powierzchnia mieszkaniowa na 1 mieszkańca [m2] – pozycja 7.

Najniższą rangą (106), a co za tym idzie najniższą pozycją końcową (36) charakteryzuje się powiat grodzki Świętochłowice: powierzchnia 1 mieszkania w [m2] – pozycja 36; powierzchnia 1 mieszkania w [m2] – pozycja 35; powierzchnia mieszkaniowa na 1 mieszkańca [m2] – pozycja 35.

Pozycję końcową 35, z rangą 100 zajmuje powiat grodzki Ruda Śląska: powierzchnia 1 mieszkania w [m2] – pozycja 33; powierzchnia 1 mieszkania w [m2] – pozycja 34, powierzchnia mieszkaniowa na 1 mieszkańca [m2] – pozycja 33.

Pozycję końcową 34, z rangą o wartości 97 zajmuje powiat grodzki Siemianowice Śląskie: powierzchnia 1 mieszkania w [m2] – pozycja 34; powierzchnia 1 mieszkania w [m2] – pozycja 29; powierzchnia mieszkaniowa na 1 mieszkańca [m2] – pozycja 34.

Podsumowując, możemy stwierdzić pewną prawidłowość, ostatnie pozycje końcowe zajmują powiaty grodzkie, charakteryzujące się wysoką gęstością zaludnienia na małej powierzchni, zaś w pierwszej dziesiątce, biorąc pod uwagę pozycję końcową nie ma ani jednego powiatu grodzkiego.