Analiza oceny ważonej zasobów mieszkaniowych w woj. śląskim wg powiatów w roku 2005.

Celem analizy jest ukazanie przestrzennego zróżnicowania a także dostępność zasobów mieszkaniowych wg powiatów w woj. śląskim w 2005r. W analizie uwzględniono następujące wskaźniki: powierzchnia jednego mieszkania w m2, powierzchnia mieszkaniowa na jednego mieszkańca w m2, liczba izb w mieszkaniu. W tym celu wykorzystano metodę ocen ważonych.

Najwyższą wagę przyznano miernikowi powierzchnia jednego mieszkania w m2 – 50% ponieważ to świadczy o standardzie mieszkań i ilości osób mogących w nich zamieszkać. Drugą co do ważności jest powierzchnia mieszkaniowa na jednego mieszkańca – 30%, świadcząca o jakości życia w mieszkaniu. Liczba izb w mieszkaniu uznano za najmniej istotne z pośród analizowanych wskaźników, dlatego przyznano mu wagę 20% gdyż nie uwzględnia on powierzchni całego mieszkania oraz powierzchni mieszkania w przeliczeniu na jednego mieszkańca.
Najwyższą ocenę łączną ważoną wskaźników otrzymał powiat cieszyński (6), powiat ten we wszystkich opisywanych wskaźnikach dostał ocenę 6. Kolejnymi powiatami o najwyższej ocenie ważonej są: lubliniecki i pszczyński oba po 5,7 następnie kłobudzki i wodzisławski odpowiednio 5,5 i 5,2. Wszystkie te powiaty dostały oceny 5 lub 6 we wszystkich rozpatrywanych wskaźnikach. www.melmex.pl/lombard-ochota
Najniższą ocenę łączną ważoną rozpatrywanych wskaźników otrzymały miasta powiatowe: Ruda Śląska, Świętochłowice i Zabrze, wszystkie dostały ocenę ważoną 1. W wszystkich rozpatrywanych wskaźnikach miasta te dostały ocenę 1. Kolejnymi powiatami miejskimi cechującymi się równie niska oceną ważoną są: Bytom, Chorzów, Siemianowice Śląskie i Sosnowiec. Wszystkie te powiaty dostały ocenę ważoną 1,3.
Porównując średnie ocen przed i po nadaniu wag można zauważyć, że w 5 spośród 36 wszystkich powiatów średnia ocen arytmetyczna była wyższa niż po nadaniu wag. Należały do nich powiaty: będziński, raciborski i wodzisławski oraz miasta powiatowe: Katowice i Rybnik. W 5 powiatach zaobserwowano, że ocena ważona była wyższa od średniej arytmetycznej ocen. Były to powiaty: Częstochowski, kłobucki, zawierciański, żywiecki i miasto Żory. W pozostałych powiatach nie nastąpił wzrost ani spadek oceny po nadaniu wag.