Co to jest Certyfikacja

Czym jest Certyfikacja?
W krajach takich, jak USA oraz Kanada kontrolowane produkty muszą posiadać certyfikację bądź być zgłoszone przez zatwierdzone organizacje dla odpowiednich rynków. Każdy z krajów posiada własne wymagania, są one także różne dla różnych produktów. Funkcjonowanie certyfikacji omówimy na podstawie produktów elektrycznych, tak by wskazać jak najprościej podstawowe zasady funkcjonowania. Oczywiste jest, iż różne produkty w różnych branżach posiadają inne systemy akredytacji, np. materiały budowlane, armatura, hydraulika, odzież czy urządzenia gazowe.
Przepisy elektryczne w Kanadzie
W Kanadzie produkty elektryczne podlegają regulacji poprzez organizacje lokalne ( AHJ- Authorities Having Jurisdiction). AHJ zaadoptował Kanadyjski Kodeks Elektryczny (CSA-C22.1), co pozwala na unifikację procesów certyfikacji. CEC, czyli Canadian Electrical Code oraz “Norma bezpieczeństwa instalacji elektrycznej jest dobrowolnym kodeksem przyjęcia, oraz egzekwowania poprzez organy regulacyjne
Początki oraz funkcjonowanie “Kanadyjskich przepisów elektrycznych, Część I (Cec)”
Pierwsze prace nad kodeksem miały miejsce już w 1920 roku. Trzecie spotkanie komitetu miało miejsce w czerwcu 1927 roku, wzięli w nim udział przedstawiciele Nowej Szkocji, Quebecu, Ontario, Manitoby, Saskatchewan i Kolumbii Brytyjskiej. Poprawiono projekt omawiany na wcześniejszych dwóch spotkaniach, następnie został zatwierdzony i przygotowany do wydruku jako część I Kanadyjskiego Kodeksu Elektrycznego. Komitet ds. Kodeksu CE to 41 członków reprezentowanych przez organy kontrolne, przemysł, przedsiębiorstwa użyteczności publicznej i pokrewne interesy.Komisja Główna ma swoje spotkania raz w roku, gdzie również analizuje się raporty oraz rozpatruje sugestie dotyczące zmian w Kodekscie
Cel Kodeksu.
Nadrzędnym celem kodeksu było ustanowienie norm bezpieczeństwa dla instalacji i użytkowania sprzętu elektrycznego. W jego przygotowaniu zwrócono uwagę na zapobieganie zagrożeniom pożarowym i porażeniem, a także właściwą konserwację i eksploatację. Postawiono nacisk na zapobieganie zagrożeniom pożarowym, porażeniom prądem, odpowiednią konserwację i eksploatację

Przepisy elektryczne w USA
W USA urządzenia elektryczne podlegają regulacjom władz lokalnych, jednak nie wszystkie jurysdykcje przyjęły National Electrical Code (NFPA 70). To czyni proces i przestrzeganie przepisów znacznie trudniejszym. Co więcej, w USA jest ponad 4000 certyfikacji, w tym federalne, stanowe, hrabstwo, miasto / miasto, a każda z nich ustanawia własne zasady i prawa.NEC jest publikowany przez NFPA, gdzie Sekcja Elektryczna zapewnia członkom NFPA zainteresowanym bezpieczeństwem elektrycznym np. wkład w rozwój NEC i innych norm elektrycznych NFPA. NFPA nie ma uprawnień się do nadzoru i egzekwowania przestrzegania tego kodeksu. Nie dokonuje ona także akredytacji, testowania produktów, projektów czy instalacji pod kątem zgodności z tym dokumentem. Dlatego też żadna certyfikacja czy oświadczenie o zgodności nie może być przypisane do NFPA i jest wyłączną odpowiedzialnością podmiotu certyfikującego lub sporządzającego oświadczenie. Komitet powstał, by minimalizować ryzyka związane z energią elektryczną jako źródła porażenia prądem, pożarów oraz ryzyka rozprzestrzeniania się ognia i wybuchów. Celem National Electrical Coda jest zabezpieczenie osób i mienia przed zagrożeniami wynikającymi z użytkowania energii elektrycznej.
CEC a NEC- różnice
Są to różnice definicyjne, np. „Zatwierdzony” (“Approved”) w NEC to” Zaakceptowane przez właściwe władze'”Listed” to definicja w NEC- sprzęt materiały lub usługi zawarte na liście, a zawiera stwierdzenie, że sprzęt, materiał lub usługa spełniają odpowiednie wyznaczone normy , zostały przetestowane i uznane za odpowiednie do określonego celu.
“Listing” może być przeprowadzony przez organ akceptowany przez AHJ. W Kanadzie termin i proces zatwierdzania są znormalizowane, spójne i przyjęte przez wszystkie jurysdykcje. Zatem „umieszczona na liście” organizacja nie musi posiadać akredytacji, wystarczy ją tylko „zaakceptować”. Natomiast „Certyfikowany” wymaga, aby organizacja była „akredytowana”.
Akredytacja a certyfikacja
Akredytacja laboratorium danej organizacji jako „organizacji certyfikującej”, jest normalizowana oraz zgodna z ISO 17065. Termin „organizacja certyfikująca” jest zunifikowany na poziomie międzynarodowym i przyznawany, gdy organizacja spełni wszystkie wymagania normy ISO 17065.