Ochrona przyrody w miastach

Głównym błędem, który popełniamy, myśląc o ochronie środowiska jest fakt, że zawsze przed oczami stają nam lasy, jeziora, góry. W całym tym środowiskowym szale zapominamy o miastach, o zielonych miejscach w centrum aglomeracji i o dzikich zwierzętach, które zasiedlają pobliski akwen wodny. Co zrobić, aby zwiększyć świadomość ludzi, że monitoring środowiska w miastach jest równie ważny?

Zagrożenia dla ochrony przyrody w mieście
Ochrona przyrody w miastach to nie jest proste zadanie. Sprawę komplikują przede wszystkim stale zmieniające się zapisy prawne, które należy śledzić na bieżąco, aby móc cokolwiek zdziałać. Kolejnym problemem jest prowadzenie pozamiejscowych inwestycji, jak chociażby budowa obwodnicy, czy linii przemysłowych. Niestety w ochronę środowiska często też ingerują politycy, którzy nie mają o sprawie zielonego pojęcia, a chcieliby zaistnieć. Często chwalą się, że mają pomysł, jak skutecznie poprawić świadomość na temat ochrony środowiska, a w rzeczywistości ich działania często bardziej szkodzą przyrodzie. Jednak największym zagrożeniem wydaje się być brak świadomości, jak bardzo my, jako jednostki szkodzimy środowisku, chociażby wyrzucając papierki na ziemię, zamiast pozbyć się ich przy koszu.

Jak poprawić jakość działania ochrony przyrody w mieście?
Przede wszystkim Państwowy Monitoring Środowiska powinien uważniej przyglądać się wewnętrznym działaniom gmin, które często tworzą własne, nieprecyzyjne przepisy, dotyczące strategii ochrony środowiska. Poza tym w miastach często znajdują się takie punkty, które można by objąć ochroną w różnych formach, jak chociażby element krajobrazu chronionego, pomniki przyrody, czy użytki ekologiczne. Wymagałoby to jednak pewnego poziomu zainteresowania, którego ludziom często brakuje.

Co mogę zrobić, jako zwykły człowiek?
Nawet nie mając dostępu do wyższych szczebli władzy, zwykli mieszkańcy mogą sporo zdziałać w tej materii. Przede wszystkim każdy z nas może się zająć prowadzeniem kampanii społecznych, mających uświadamiać innym, jak ważna jest ochrona przyrody https://promea.pl/oferta/remediacja. Możemy również namawiać innych na monitoring środowiska we własnym zakresie. Przecież każdy z nas może zaobserwować pewne zmiany. Możemy również pisać petycje do miasta, aby postawiono więcej koszy na śmieci, czy aby oddano do użytku publicznego więcej terenów zielonych. Sami możemy zrobić wiele, musimy tylko uświadomić sobie, że mamy taką możliwość.