Zużycie wody na potrzeby przemysłu w Polsce wg województw w roku 2005.

W Polsce w 2005 roku zużycie wody ogółem wyniosło 10 381 tyś. dm3 z czego 7 693 tyś. dm3 zostało wykorzystane na potrzeby przemysłu.

Największe zużycie wody na potrzeby przemysłu odnotowano w województwie mazowieckim 2 354 tyś. dm3, dalej w województwach: wielkopolskim 1 552 tyś. dm3 i zachodniopomorskim 1 366 tyś. dm3. Są to województwa w których znajduje się najwięcej dużych zakładów przemysłowych zużywających duże ilości wody. Największe zużycie wody jest w przemyśle wytwarzającym energię elektryczną (elektrownie), przemyśle chemicznym oraz w przemyśle papierniczym.
Najmniejsze zużycie wody na potrzeby przemysłu odnotowano w województwach: lubuskim13 tyś. dm3, podlaskim15 tyś. dm3, warmińsko-mazurskim 30 tyś. dm3 i opolskim 42 tyś. dm3. Tak niskie zużycie wody w przemyśle w tych województwach spowodowane jest bardzo słabo rozwiniętym przemysłem. W tych województwach brakuje dużych zakładów przemysłowych zużywających znacznych ilości wody. Są to tereny biedne, słabo rozwinięte gospodarczo i przemysłowo.
W pozostałych województwach zużycie wody na potrzeby przemysłu waha się od 68 tyś. dm3 w kujawsko-pomorskim do 788 13 tyś. dm3 w świętokrzyskim.

Źródło: https://promea.pl/oferta/remediacja